Vegetarian Dishes

Edamame (Đậu nành Nhật hấp )
French fries
Onion Rings
Sweet potato tempura
Vegetables Tempura
Mango salad
Fried rice with vegetables
Wok stir-fried Noodles w/ vegetables
Spring rolls
Wok stir-fried vegetables w/ mushroom

VNĐ 55.000
VNĐ 55.000
VNĐ 55.000
VNĐ 55.000
VNĐ 75.000
VNĐ 75.000
VNĐ 75.000
VNĐ 95.000
VNĐ 95.000
VNĐ 95.000


MỘT LẦN QUAY, NHẬN QUÀ NGAY!
QUAY NGAY
Never
Remind later
No thanks