Bia Trái Cây

Magners

60.000 VNĐ
(Original apple - Pear cider - Berry cider)

Mocktail

Shampagne
Virgin Mojito
Dirty Tonic

75.000 VNĐ
75.000 VNĐ
75.000 VNĐ

Nước Ngọt

Nước Suối
Soda
Sprite
Coca Cola
Coca Light
Tonic / Ginger Ale
Redbull

20.000 VNĐ
25.000 VNĐ
25.000 VNĐ
25.000 VNĐ
25.000 VNĐ
30.000 VNĐ
30.000 VNĐ

Nước Trái Cây

Ép Ổi
Ép Táo
Ép Cam
Ép Xoài
Ép Thơm
Ép Dưa Hấu
Ép Chanh Dây

50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ
50.000 VNĐ


MỘT LẦN QUAY, NHẬN QUÀ NGAY!
QUAY NGAY
Never
Remind later
No thanks