Pate - Thịt Hộp (Nhập Khẩu)

Giăm Bông Heo Bristol
Thịt Heo Xay Tulip ( 340 gr )
Thịt Heo Xay Tulip ( 200 gr )
Pate Gan Heo / Pate De Foie
Pate Gà Tây Henaff
Pate Đồng Quê Henaff
Pate Vịt với Ô Liu
Pate Heo Tulip

275.000 VNĐ
220.000 VNĐ
175.000 VNĐ
135.000 VNĐ
135.000 VNĐ
135.000 VNĐ
135.000 VNĐ
95.000 VNĐ

Món Chua Ăn Kèm

Kim Chi
Kiệu Muối
Dưa Chột Muối
Dưa Cải Chua

45.000 VNĐ
45.000 VNĐ
25.000 VNĐ
25.000 VNĐ


MỘT LẦN QUAY, NHẬN QUÀ NGAY!
QUAY NGAY
Never
Remind later
No thanks